ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Κίνηση για τις Ελευθερίες και τα Δημοκρατικά Δικαιώματα της Εποχής μας (Κ.Ε.Δ.Δ.Ε.) καταγγέλλει τη συστηματική αποψίλωση των προνομίων των εργατικών απαιτήσεων , που περιορίζονται  σε βαθμό ασφυξίας με σειρά νομοθετημάτων του δικαίου εκτέλεσης της μνημονιακής περιόδου : Το άρθρο 33 παρ. 2 ν. 4141/2013 καθιστά προνομιακές, πάνω από τις εργατικές απαιτήσεις, σε πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις τις απαιτήσεις του Δημοσίου από Φ.Π.Α. Ενώ με τους ν. 4055/2012 (άρθρο 19 παρ. 10 εδ. γ) και ν. 3994/2011 (άρθρο 56) είχαν καταταγεί στην ίδια τάξη προνομίων με τους εργαζόμενους οι απαιτήσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ).

Με δεδομένο ότι ιδίως σήμερα στην εποχή των λουκέτων και της ύφεσης δεν υπάρχει εργοδότης που να μην χρωστάει σε Δημόσιο και Ι.Κ.Α., η κατάταξη των φορέων αυτών σε υπέρτερο η και ίσο βαθμό κατάταξης με τους εργαζόμενους, κανενός η περιουσία δεν πρόκειται να αρκεί ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.

Έτσι, ανάμεσα σε πολλά άλλα, με νομοσχέδια της νύχτας που ψηφίζονται χωρίς καμιά διαβούλευση στην περίοδο της εισπρακτικής μνημονιακής φρενίτιδας οι αντίστοιχες κυβερνήσεις έρχονται να διαλύσουν μία ακόμα σημαντική μεταπολιτευτική κατάκτηση του εργατικού κινήματος, που ήταν η καθιέρωση του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων με τη θέσπιση του άρθρου 31 ν. 1545/1985, διάταξη που δεν τόλμησαν ποτέ να καταργήσουν ρητά, αλλά την υπονομεύουν με τις συνεχείς σιωπηρές τροποποιήσεις όπως οι παραπάνω.

Το συνταγματικό δικαίωμα της προστασίας της εργασίας και της παροχής δικαστικής και έννομης προστασίας στους εργαζόμενους (άρθρα 23 και 20) καταλύεται. Και όχι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αφού και τα χρήματα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, αντί να κατευθύνονται σε έργα για την κοινωνία, καταλήγουν στην τσέπη των δανειστών και της  τρόικας.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τον κόσμο της νομικής διανόησης να αντισταθεί και σε αυτήν την λαίλαπα.

Αθήνα, 25/4/2013

Advertisements